Upute

Na ovoj stranici možete pronaći sve usluge koje Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" nudi industriji Građevinski sektor. Usluge su raspoređene u one za koje je propisana zakonska obaveza, one koje ne spadaju u zakonsku obavezu i često se naručuju te ostale usluge.

Klikom na kućicu ispred jedne ili više usluga odabirete uslugu koja Vas interesira.
Neke od usluga podrazumijevaju više vrsta analiza, koje će se prikazati klikom na oznaku ▼.

Legenda

 • Testiranje na COVID-19
 • Sanitarne iskaznice i cijepljenje
 • Sustav sigurnosti hrane (HACCP) i higijenski minimum
 • Mikrobiologija hrane, predmeta opće uporabe i okolišnih uzoraka
 • Analiza voda
 • Kemijska analiza hrane i predmeta opće uporabe
 • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 • Mikrobiološke podloge i kontrola sterilizacije
 • Životni i radni okoliš, tlo i otpad
 • Procjena rizika
 • Usluge zaštite na radu
 • Institucijski znak "Kontrolirana kvaliteta"

Građevinski sektor

Zakonska obveza
Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Zakonu o predmetima opće uporabe i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.
Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Zakonu o predmetima opće uporabe i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.
Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Zakonu o predmetima opće uporabe i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.
Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Zakonu o predmetima opće uporabe i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
Često naručivane usluge
Ostale usluge
Klikom na "Pošaljite upit" prikazat će Vam se sve stavke koje ste odabrali i forma za kontakt na temelju koje će Vam se povratno javiti stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".